NOWOŚCI

Zobacz co słychać

Coaching to proces wspomagający rozwój osobisty i pozwalający na osiągnięcie zamierzonych celów. Na drodze do ich realizacji prowadzi Cię coach – przewodnik, osoba wspierająca, która pomoże Ci odkryć ukryty w Tobie potencjał. Coaching nie dostarczy Ci gotowych rozwiązań, a coach nie dokona zmian za Ciebie. Pomoże Ci jednak uświadomić sobie Twoje predyspozycje, mocne strony i możliwości, wykroczyć poza schematyczne myślenie oraz zmobilizować się, abyś mógł wykonać zaplanowane zadania jak najlepiej.

Co to jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy obejmuje swoim zakresem pracę nad pogłębianiem kompetencji przydatnych w biznesie i podczas rozwoju kariery zawodowej. Mogą korzystać z niego zarówno jednostki, jak i organizacje pragnące zwiększyć efektywność pracowników lub też zdiagnozować oraz rozwiązać pojawiające się problemy. Coaching w biznesie ułatwia wprowadzanie zmian i przystosowanie się do nich. Stanowi skuteczne narzędzie pomocne na drodze do zwiększania motywacji i nabywania różnorodnych umiejętności przez kadrę różnego szczebla – należą do nich np. skuteczna komunikacja, efektywne zarządzanie zespołem czy realizacja planów biznesowych.

Coaching dla kogo?

Coaching przeznaczony jest dla osób indywidualnych i firm. Skierowany jest do wszystkich, którzy pragną zmian i oczekują z nich dużej satysfakcji. Coaching jest procesem pozwalającym na polepszenie poziomu życia w różnych jego obszarach. Może skorzystać z niego każdy, kto pragnie efektywnie wykorzystywać czas, wydajniej pracować, skutecznie rozwiązywać problemy, być bardziej kreatywnym czy też lepiej radzić sobie ze stresem.

Coaching i mentoring w praktyce

Coaching polega na dobrowolnej współpracy klienta i coacha, której zasady określa umowa. Cały proces składa się z sesji – mają one postać rozmów. Dzięki otwartym pytaniom, zadawanym przez coacha, pozwalają na podniesienie samoświadomości klienta i zbliżenie go do zrealizowania celu. Ponieważ proces coachingowy stawia na szybkie osiągnięcie zaplanowanych efektów, obejmuje zwykle od 4-8 sesji w odstępach jedno-, dwu- lub trzytygodniowych.

No comments yet

13 ludzie podążają TomaszWan
Twitter Pic MrCrypto Twitter Pic PFRInnow Twitter Pic AnnaKord Twitter Pic cdiamond Twitter Pic ideatown Twitter Pic mburnatm Twitter Pic Irezer16 Twitter Pic R_Niedzi
?