NOWOŚCI

Zobacz co słychać

Coaching to proces wspomagający rozwój osobisty i pozwalający na osiągnięcie zamierzonych celów. Na drodze do ich realizacji prowadzi Cię coach – przewodnik, osoba wspierająca, która pomoże Ci odkryć ukryty w Tobie potencjał. Coaching nie dostarczy Ci gotowych rozwiązań, a coach nie dokona zmian za Ciebie. Pomoże Ci jednak uświadomić sobie Twoje predyspozycje, mocne strony i możliwości, wykroczyć poza schematyczne myślenie oraz zmobilizować się, abyś mógł wykonać zaplanowane zadania jak najlepiej.

Co to jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy obejmuje swoim zakresem pracę nad pogłębianiem kompetencji przydatnych w biznesie i podczas rozwoju kariery zawodowej. Mogą korzystać z niego zarówno jednostki, jak i organizacje pragnące zwiększyć efektywność pracowników lub też zdiagnozować oraz rozwiązać pojawiające się problemy. Coaching w biznesie ułatwia wprowadzanie zmian i przystosowanie się do nich. Stanowi skuteczne narzędzie pomocne na drodze do zwiększania motywacji i nabywania różnorodnych umiejętności przez kadrę różnego szczebla – należą do nich np. skuteczna komunikacja, efektywne zarządzanie zespołem czy realizacja planów biznesowych.

Coaching dla kogo?

Coaching przeznaczony jest dla osób indywidualnych i firm. Skierowany jest do wszystkich, którzy pragną zmian i oczekują z nich dużej satysfakcji. Coaching jest procesem pozwalającym na polepszenie poziomu życia w różnych jego obszarach. Może skorzystać z niego każdy, kto pragnie efektywnie wykorzystywać czas, wydajniej pracować, skutecznie rozwiązywać problemy, być bardziej kreatywnym czy też lepiej radzić sobie ze stresem.

Coaching i mentoring w praktyce

Coaching polega na dobrowolnej współpracy klienta i coacha, której zasady określa umowa. Cały proces składa się z sesji – mają one postać rozmów. Dzięki otwartym pytaniom, zadawanym przez coacha, pozwalają na podniesienie samoświadomości klienta i zbliżenie go do zrealizowania celu. Ponieważ proces coachingowy stawia na szybkie osiągnięcie zaplanowanych efektów, obejmuje zwykle od 4-8 sesji w odstępach jedno-, dwu- lub trzytygodniowych.

No comments yet

12 ludzie podążają TomaszWan
Twitter Pic PFRInnow Twitter Pic AnnaKord Twitter Pic cdiamond Twitter Pic ideatown Twitter Pic mburnatm Twitter Pic Irezer16 Twitter Pic R_Niedzi Twitter Pic Rentamot
?