Coaching indywidualny – Twoja droga do sukcesu

Zastanawiasz się nad tą opcją, ale nie wiesz na czym miałaby polegać współpraca? Warto najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie:

Czym jest coaching personalny?

Jest to praca z klientem indywidualnym, opierająca się na doskonaleniu jego kompetencji w obszarze, który pragnie rozwijać. Cały proces składa się z kilku – od 4 do 8 – spotkań, kiedy to krok po kroku realizowane są złożenia ustalonego na początku planu dojścia do zamierzonego celu. Liczba sesji oraz ich częstotliwość ustalana jest adekwatnie do złożoności podjętego tematu, jak i do poziomu zaangażowania klienta. Jak będzie przebiegał proces coachingu indywidualnego, ustalamy podczas pierwszej sesji. Każdy proces coachingowi jest inny, w zależności od potrzeb poszczególnych osób. Program budujemy na podstawie celów i rezultatów, które klient pragnie osiągnąć. Zanim podejmie decyzję o współpracy ze mną, proponuje bezpłatne spotkanie. W tym czasie wyjaśniam ideę i zasady pracy coachingowej, a także odpowiadam na wszelkie pytania.

Do kogo jest adresowany?

Sesje coachingu personalnego przeznaczone są dla osób, które pragną ustalić konkretne cele i z sukcesem je zrealizować. Mogą być to założenia dotyczące zarówno obszaru osobistego, jak i zawodowego. Wspólnie ustalamy, jakie rezultaty klient pragnie uzyskać, planujemy działania, które do nich doprowadzą, dokonujemy bieżącej analizy i oceny dokonywanych postępów. W procesie coachingowym nie doradzam klientowi i nie podaję mu gotowych rozwiązań. Moim zadaniem jest takie nakierowanie działań i udzielenie wsparcia, aby w podejmowaniu decyzji samodzielnie wykorzystywał zasoby, które już posiada –doświadczenia, wiedzę i umiejętności. W takim procesie klient poznaje swoje mocne strony i uczy się z nich korzystać w realizacji zamierzeń. Proces prowadzi do ogólnego rozwoju osobistego i utwierdzania się w przekonaniu, że osoba posiada potencjał dokonywania twórczych zmian w swoim życiu.
Coaching indywidualny wymaga pełnego zaangażowania klienta, jego chęci i otwartości na zmianę. Jedynie wtedy może być mowa o owocnej współpracy między nami.

12 ludzie podążają TomaszWan
Twitter Pic PFRInnow Twitter Pic AnnaKord Twitter Pic cdiamond Twitter Pic ideatown Twitter Pic mburnatm Twitter Pic Irezer16 Twitter Pic R_Niedzi Twitter Pic Rentamot
?