Coaching indywidualny – Twoja droga do sukcesu

Zastanawiasz się nad tą opcją, ale nie wiesz na czym miałaby polegać współpraca? Warto najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie:

Czym jest coaching personalny?

Jest to praca z klientem indywidualnym, opierająca się na doskonaleniu jego kompetencji w obszarze, który pragnie rozwijać. Cały proces składa się z kilku – od 4 do 8 – spotkań, kiedy to krok po kroku realizowane są złożenia ustalonego na początku planu dojścia do zamierzonego celu. Liczba sesji oraz ich częstotliwość ustalana jest adekwatnie do złożoności podjętego tematu, jak i do poziomu zaangażowania klienta. Jak będzie przebiegał proces coachingu indywidualnego, ustalamy podczas pierwszej sesji. Każdy proces coachingowi jest inny, w zależności od potrzeb poszczególnych osób. Program budujemy na podstawie celów i rezultatów, które klient pragnie osiągnąć. Zanim podejmie decyzję o współpracy ze mną, proponuje bezpłatne spotkanie. W tym czasie wyjaśniam ideę i zasady pracy coachingowej, a także odpowiadam na wszelkie pytania.

Do kogo jest adresowany?

Sesje coachingu personalnego przeznaczone są dla osób, które pragną ustalić konkretne cele i z sukcesem je zrealizować. Mogą być to założenia dotyczące zarówno obszaru osobistego, jak i zawodowego. Wspólnie ustalamy, jakie rezultaty klient pragnie uzyskać, planujemy działania, które do nich doprowadzą, dokonujemy bieżącej analizy i oceny dokonywanych postępów. W procesie coachingowym nie doradzam klientowi i nie podaję mu gotowych rozwiązań. Moim zadaniem jest takie nakierowanie działań i udzielenie wsparcia, aby w podejmowaniu decyzji samodzielnie wykorzystywał zasoby, które już posiada –doświadczenia, wiedzę i umiejętności. W takim procesie klient poznaje swoje mocne strony i uczy się z nich korzystać w realizacji zamierzeń. Proces prowadzi do ogólnego rozwoju osobistego i utwierdzania się w przekonaniu, że osoba posiada potencjał dokonywania twórczych zmian w swoim życiu.
Coaching indywidualny wymaga pełnego zaangażowania klienta, jego chęci i otwartości na zmianę. Jedynie wtedy może być mowa o owocnej współpracy między nami.

13 ludzie podążają TomaszWan
Twitter Pic MrCrypto Twitter Pic PFRInnow Twitter Pic AnnaKord Twitter Pic cdiamond Twitter Pic ideatown Twitter Pic mburnatm Twitter Pic Irezer16 Twitter Pic R_Niedzi
?