Im wyżej znajdujemy się na szczeblach kariery zawodowej, tym więcej wymagają od nas przełożeni i współpracownicy. Aby zapracować na ich zaufanie i szacunek musimy wykazywać się nie tylko pod kątem umiejętności i doświadczenia związanych z branżą jaką się zajmujemy, ale także posiadać szereg tzw. kompetencji miękkich. Należą do nich umiejętności komunikacyjne, społeczne i połączenie cech emocjonalno-umysłowych, dzięki którym łatwiej nam będzie radzić sobie w trudnych sytuacjach, gdy napotkamy na problem, niesubordynację podwładnych czy trudności w negocjacjach na linii firma – klient. Zajmowane przez nas stanowisko i powaga przypisana do danego urzędu nie toleruje kierowania się emocjami i reagowania w neurotyczny, nieprzemyślany sposób. Dobry menedżer powinien umieć zapanować nad swoimi emocjami i decydować biorąc pod uwagę wszystkie zaistniałe czynniki. Wśród wspomnianych kompetencji związanych z naszą osobowością znajduje się również inteligencja emocjonalna. Inteligencja emocjonalna (IE) lub ang. emotional quotient (EQ) to coraz częściej poszukiwana umiejętność wśród kadry menedżerskiej.

SPIS TREŚCI:

Inteligencja emocjonalna – co to jest?

Inteligencja emocjonalna to umiejętność odczytywania stanu emocjonalnego innych osób, ale także wiedza, jak radzić sobie ze swoimi emocjami. Inteligencja emocjonalna jest przeciwstawna do inteligencji racjonalnej, w której opieramy się na rzeczywistych przesłankach i doświadczeniach. Umiejętność ta pozwala nazywać uczucia (spróbuj wymienić jak najwięcej uczuć i stanów jak np. złość, gniew, wycofanie, zadowolenie, roztargniony, uradowanie). Większość osób zna kilka najpopularniejszych emocji, zaś osoby o rozbudowanej inteligencji emocjonalnej potrafią wymienić ich jeszcze więcej. Psychologowie oceniają, że istnieje 8 podstawowych stanów emocjonalnych i wiele ich rozgałęzień. Stąd też bierze się skomplikowanie ludzkiej natury – nie zawsze osoba, która źle bawi się na imprezie gniewa się na nas i nie zawsze ten kto głośno się śmieje ma dobry humor.

Główne elementy inteligencji emocjonalnej

O osobie, która jest inteligentna emocjonalnie możemy mówić, jeśli wykazuje następujące cechy:

  • jest świadoma siebie – samoświadomość jest bardzo ważna, pomaga nazywać stany w jakich się znajdujemy oraz nie dopuszczać do sytuacji, które generują w nas negatywne emocje lub kontrolować emocje, gdy musimy podjąć ważną decyzję,
  • umie panować nad emocjami – wie, że: gniew, złość, smutek to źli doradcy, i że działanie w emocjach nie zawsze przynosi dobre skutki,
  • umie się motywować – wie, że praca nad własnymi emocjami to jeden z elementów rozwoju, zarówno osobistego jak i kariery,
  • empatia – umie wczuć się w emocje innej osoby i bez trudu je nazywać,
  • kompetencje społeczne – umie brać sprawy we własne ręce, poprowadzić zespół, wskazać drogę działania, rozważyć wszystkie za i przeciw, przypisać członkom zespołu odpowiednie zadania, pracować w grupie, a nie tylko obserwować paracę czy zarządzać innymi.

Z pozoru wszystkie te cechy wydają się bardzo łatwe do wypracowania. Wiemy jednak, że jest wiele czynników, które mogą wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej stabilną emocjonalnie osobę. Niekiedy wpływ na to mają nasze osobiste przeżycia, które dochodzą do głosu w problematycznych sytuacjach. Inteligencja emocjonalna pozwala sobie radzić z traumami z dzieciństwa, młodości, a także przezwyciężać trudności w dorosłym życiu – w pracy, domu, związku, kontakcie z dziećmi, przyjaciółmi.

Jaką rolę pełni inteligencja emocjonalna w karierze?

Inteligencja emocjonalna pomaga w rozwoju kariery na różnych płaszczyznach. Z jednej strony pozwala stworzyć sobie dobry grunt pod negocjacje. Jeśli wyczuwamy stan drugiej osoby jesteśmy w stanie odpowiednio ją podejść. Specjaliści przyznają nawet, że IE jest ważniejsza niż kompetencje i poziom IQ. Okazuje się, że menedżerowie, którzy korzystają ze swojej inteligencji emocjonalnej osiągają lepsze wyniki zarówno indywidualne, jak i w zarządzaniu zespołem. Badania przeprowadzone przez CareerBuilder.com potwierdzają ważność IE. Okazuje się, że jeśli kierownik ma wybrać którą osobę awansuje – tę z wyższym ilorazem inteligencji czy bardziej inteligentną emocjonalnie – wybierze tę drugą. Tak naprawdę inteligentnych osób z ambicjami jest wiele, ale już inteligentnych zarówno pod względem umysłowym, jak i emocjonalnym niewiele. Warto więc zyskać przewagę nad innymi i zadziwiać pozostałych współpracowników nie tylko błyskotliwymi pomysłami, ale również umiejętnościami interpersonalnymi.

Jak można rozwijać inteligencję emocjonalną?

Inteligencję emocjonalną warto rozwijać w każdym wieku i każdym czasie. Można „trenować emocje” na różne sposoby. Jednym z nich jest prowadzenie dziennika, w którym będziemy zapisywać emocje towarzyszące nam w ciągu dnia. Możemy opisać sytuacje, jakie nam się przydarzyły i przypisać im konkretne emocje jakie odczuwaliśmy. Możemy również wypisać sobie imiona osób z naszego życia i przypisać emocje, jakie odczuwamy względem nich lub emocje jakie według nas najczęściej odczuwają znane nam osoby. Można również wykonywać ćwiczenia w parach. Odgrywać autentyczne scenki lub grać według wyimaginowanego scenariusza. Wówczas możemy spojrzeć z drugiej strony na emocje, jakie prezentujemy czy skorygować swoje zachowanie.

Szkolenia coach z rozwoju osobistego i inteligencji emocjonalnej

Szkolenia coachingowe z zakresu IE wyjaśniają: skąd biorą się emocje? Jak możemy dzielić emocje? Jakie są funkcje emocji? Jak możemy nimi zarządzać? Jak rozpoznawać emocje u innych osób? Jak radzić sobie szczególnie z trudnymi emocjami? oraz o roli emocji w różnego rodzaju relacjach. Nauka pozwoli na wytyczenie jasnych granic, na jakiego rodzaju emocje mogą pozwolić sobie menedżerowie w trakcie pracy, a jakie nie wpływają korzystnie na otoczenie i środowisko w jakim pracują. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej z coachem pozwoli na lepszą i efektywniejszą pracę, a co za tym idzie osiąganie wymiernych wyników połączone z zachowaniem wewnętrznej równowagi. Od tej pory stres czy eksponowana irytacja mogą zejść na dalszy plan.

Nadal zastanawiasz się czy skorzystać ze szkolenia z coachem? Nie zwlekaj i skorzystaj z umiejętności Pana Tomasza Wanowicza z firmy CMC Coaching.

Czytaj również: Coaching co to jest? Jakie są jego rodzaje?