You are currently viewing Jak zadawać pytania, które generują możliwości?

Jak zadawać pytania, które generują możliwości?

  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:4 mins read

Zadawanie pytań jest bardzo charakterystyczne dla małych dzieci. To właśnie one ucząc się świata, chcą wiedzieć jak najwięcej. Jednak wraz z upływem lat nie powinniśmy wyzbywać się tego dziecięcego nawyku. Zadawanie mądrych, przemyślanych pytań nigdy nie narazi nas na nieprzyjemności, a wręcz przeciwnie ? może stać się początkiem inspirującej wymiany zdań. A jak zadawać pytania, które generują więcej możliwości?

Spis treści:

Jakie mamy korzyści z zadawania pytań?

Zadawanie pytań to jeden z elementów tzw. aktywnego słuchania. Osoba, która zadaje pytania wykazuje tym samym zainteresowanie wykładem czy mową i zadaje pytania, które sprawiają, że sygnalizuje ona rzeczywiste zainteresowanie danym zagadnieniem. Warto jednak wiedzieć, kiedy i jak zadawać pytania, aby nie przeszkadzać naszemu rozmówcy. Pytania pozwalają dowiedzieć się więcej, stwarzają pole do dalszej rozmowy.

Jakie mamy rodzaje pytań?

Generalnie pytania dzielą się na zamknięte i otwarte. Pytania zamknięte, zakładają odpowiedz tak lub nie, np.: Będziesz jutro w pracy? Z kolei pytania otwarte pozwalają wykazać się rozmówcy i pozostawiają otwarte pole do dłuższej wypowiedzi np. ?Jak wyobrażasz sobie idealny weekend?? Są także pytania mniej lub bardziej sugestywne np. ?Słyszałem, że zamierzasz odejść z pracy.? Sugestywne pytania bywają niegrzeczne i mogą narzucać pytanemu odpowiedź, jakiej nawet nie zamierzał udzielić.

Jak zadawać pytania, które generują kreatywność i możliwości?

Przede wszystkim w tym celu warto zadawać pytania otwarte. Tym samym podkreślimy, że zależy nam na odpowiedzi i poznaniu punktu widzenia naszego rozmówcy.

  • Pytania, które ograniczają możliwość odpowiedzi

Pytania ograniczające możliwości, często zawierają odpowiedz samą w sobie np. ?Podobno masz pomóc Ani przy tym projekcie??. Często mogą wprowadzać pytanego w zakłopotania i jedynie utwierdzać nasze przekonania, a nie dać możliwość wypowiedzenia się innym.

  • Pytania, które promują kreatywność i stwarzają możliwości

To oczywiście wszelkie pytania otwarte, w tym te pobudzające wyobraźnię. Pytania otwarte stwarzają o wiele więcej możliwości i pozwalają na wywiązanie się interesującej rozmowy. Pytania otwarte wymagają jednak o wiele więcej zaangażowania.

Podsumowanie

Podobno ten kto pyta, nie błądzi. Warto zadawać mądre pytania, które sprawią, że nasz rozmówca poczuje się doceniony. Empatyczne pytania często bardzo dobrze podtrzymują rozmowę i ułatwiają budowanie więzi, szczególnie na gruncie prywatnym. Zadawaj mądre pytania w delikatny sposób, dzięki czemu zyskasz miano dobrego słuchacza i rozmówcy.

Dodaj komentarz