Coaching Managerski

COACH MASTER CONSULTANCY

Coaching menedżerski jest określany, jako najskuteczniejszy sposób rozwoju dla kadry o dużym doświadczeniu i wysokich kompetencjach zarządczych.
Jest to rodzaj indywidualnej pracy z klientem nad jego rozwojem, przynoszący szybkie, trwałe i mierzalne efekty w skuteczności, nawykach i sposobie działania.
Coaching, w przeciwieństwie do klasycznego szkolenia czy konsultingu, nie dostarcza schematów i gotowych rozwiązań. Poprzez uświadamianie coachowanemu jego zasobów i motywacji pozwala ze znacznie większą energią i pewnością realizować jego indywidualne cele.

Executive coaching

Dla kogo?

Osobisty coach zatrudniany jest przez osoby (firmy), które pragną maksymalnie skoncentrować się na rozwoju swojej kariery zawodowej lub poszerzeniu kompetencji podległego zespołu. Dotyczy to na równi menedżerów zatrudnionych w dużych organizacjach, członków zarządów i ich prezesów.

 

   Kiedy?

  • kiedy planujemy określić sposoby realizacji celu,
  • przy tworzeniu planów strategicznych, taktycznych i operacyjnych,
  • w momentach kluczowych zmian,
  • w momencie awansu,
  • kiedy chcemy wzmocnić motywację swoją lub zespołu,
  • w momencie podjęcia nowych wyzwań,
  • przy budowaniu zespołu,
  • gdy w zespole mamy do czynienia z konfliktem,
  • przy wypaleniu zawodowym,
  • kiedy chcemy poszerzyć/pogłębić swoje kompetencje menedżerskie,
  • kiedy chcemy zwiększyć sprzedaż.

   

  Korzyści

  • pomogę Ci samodzielnie odnaleźć optymalne rozwiazanie danej sytuacji,
  • będę wspierał Twoje silne i słabe strony,
  • poszerzysz swój sposób widzenia rzeczywistości – spojrzysz na problem z różnych perspektyw,
  • pomogę Ci odnaleźć skuteczną motywację do działania,
  • odnajdziesz co najmniej kilka mnetod rozwiazania sprawy,
  • będę Cię na bieżąco wspierał i monitorował Twoje postepy,
  • jeżeli będzie taka potrzeba będą Twoim treneerm, mentorem lub doradcą.

  Przedstawiciele kadry menedżerskiej, pracują z osobistym coachem, gdyż potrzebują PARTNERA, z którym w bezpiecznej atmosferze mogą analizować swoje plany. Czasami celem może być zaplanowanie działań operacyjnych, doskonalenie umiejętności kierowniczych czy interpersonalnych. A czasami chodzi o znalezienie równowagi między działalnością zawodową a osobistą satysfakcją. Coach pomaga takim osobom spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, czasami pełni rolę „adwokata diabła” i wystawia ich pomysły na próbę. Najczęściej jest jedyną osobą w ich otoczeniu, która może sobie pozwolić na absolutną szczerość, a oni z nim na otwartość. Na spotkaniach z coachem, nie ma polityki, nie ma obawy o własne interesy, wpływy i przede wszystkim nie ma uległości wynikającej z relacji zawodowych.

  Zakres procesu coaching managerski:

  • 1 spotkanie organizacyjne wraz z bezpłatną sesją poglądową,
  • 6 sesji właściwych – spotkania co dwa tygodnie,
  • czas trwania procesu – do trzech miesięcy,
  • czas sesji – 120 min,
  • 2 razy w okresie – podsumowanie kroków milowych,
  • 1 sesja – podsumowanie realizacji celu,
  • w procesie: bieżąca komunikacja z klientem, zadania międzysesyjne, testy.
  • cennik.

  Nawet 80% dotacji na pokrycie kosztów usługi!!!

  Dzięki wieloletniej współpracy z Centrum Funduszy Europejskich w Krakowie, na bieżąco pomagamy naszym klientom w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji i na realizacje naszych usług jak również innych inwestycji.

  Wykorzystaj szansę na inwestycje w swoją firmę i pracowników przy poniesieniu minimalnych kosztów.

  Masz pytania, wątpliwości? Skontaktuj się ze mną, sprawdź co mogę dać Tobie i Twojemu zespołowi.