Coaching Zespołu

COACH MASTER CONSULTANCY

Coaching grupy i zespołu (team coaching) to dwie odrębne metody pracy, których celem jest podniesienie efektywności pracy jednocześnie u wielu osób. O ile w przypadku coachingu managerskiego (indywidualnego), coachingowi poddaje się tylko szef, który realnie wpływa na podległe sobie zespoły, to w przypadku coachingu grupowego i zespołowego coachowani są wszyscy włącznie z szefem. W takim przypadku proces zmiany jest uruchomiony w całym teamie, a wzrost efektywności grupy jest szybszy i w znaczący sposób ułatwia pracę managera.

Team Coaching

Dla kogo?

Coaching grupowy nie musi być kierowany do osób pochodzących z tego samego teamu. Przewidziany jest raczej dla tych, którzy stykają się z podobnymi problemami, ale niekoniecznie posiadającymi te same cele (np. szefowie różnych bądź takich samych działów, specjaliści z różnych komórek itp.). W coachingu grupowym, każda osoba może pracować nad swoim indywidualnymi celami. Coaching zespołowy – team coaching, dotyczy szczególnych sytuacji w teamach, grupach projektowych, w strukturach macierzowych itp.

Korzyści

 • Twój zespół projektowy/team nauczy się współpracować,
 • praktycznie poznacie jak wygląda proces rozwiązywania problemów,
 • zwiększy się poziom zaufania, co doprowadzi do polepszenia komunikacji,
 • w grupie wystąpi efekt synergii i co zwięszy efektwyność coachingu,
 • pozwolisz swojemu zespołowi wpływać na działanie co zwiększy jego motywację,
 • równolegle będę pracował z przełożonym,
 • jeżeli trzeba oprócz coacha mogę być mentorem, trenerem lub doradcą.

 

Kiedy?

 • chcemy zwiększyć efektywność zespołu i sprzedaż,
 • przy budowaniu zespołu,
 • przy budowaniu kultury coachingowej w firmie,
 • gdy w zespole mamy do czynienia z ostrym konfliktem,
 • kiedy planujemy określić sposoby realizacji celu,
 • przy tworzeniu planów strategicznych, taktycznych i operacyjnych,
 • przy budowaniu standardów i tworzeniu procesów,
 • kiedy chcemy wzmocnić motywację zespołu,
 • w momencie zmian i uruchamiania nowych projektów.

Przedstawiciele kadry menedżerskiej pracują z osobistym coachem, gdyż potrzebują partnera, z którym w bezpiecznej atmosferze mogą analizować swoje plany. Czasami celem może być zaplanowanie działań operacyjnych, doskonalenie umiejętności kierowniczych czy interpersonalnych. A czasami chodzi o znalezienie równowagi między działalnością zawodową a osobistą satysfakcją. Coach pomaga takim osobom spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, czasami pełni rolę „adwokata diabła” i wystawia ich pomysły na próbę. Najczęściej jest jedyną osobą w ich otoczeniu, która może sobie pozwolić na absolutną szczerość, a oni z nim na otwartość. Na spotkaniach z coachem, nie ma polityki, nie ma obawy o własne interesy, wpływy i przede wszystkim nie ma uległości wynikającej z relacji zawodowych.

Zakres procesu coaching grupowy i zespołowy dla biznesu:

 • diagnostyka potrzeb grupy/zespołu,
 • 6 sesji indywidualnych z przełożonym, możliwość konsultingu,
 • 6 sesji grupowych, minimalnie po trzy godziny – spotkania co 3-4 tygodnie,
 • czas trwania procesu – około 4-5 miesięcy,
 • bieżące podsumowanie kroków milowych,
 • 1 sesja – podsumowanie realizacji celu,
 • cennik.

Nawet 80% dotacji na pokrycie kosztów usługi!!!

Dzięki wieloletniej współpracy z Centrum Funduszy Europejskich w Krakowie, na bieżąco pomagamy naszym klientom w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji i na realizacje naszych usług jak również innych inwestycji.

Wykorzystaj szansę na inwestycje w swoją firmę i pracowników przy poniesieniu minimalnych kosztów.

Masz pytania, wątpliwości? Skontaktuj się ze mną, sprawdź co mogę dać Tobie i Twojemu zespołowi.