You are currently viewing Na czym skupia się coaching menedżerski?

Na czym skupia się coaching menedżerski?

  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:5 mins read

Coaching dzieli się na wiele różnych gałęzi ? jedną z nich jest coaching menedżerski. Jak nazwa wskazuje dotyczy on osób, które znajdują się na wyższych stanowiskach. Coachng jednak nie polega na dawaniu rad i podawaniu gotowych rozwiązań, a skupia się na procesie rozumowania, który można będzie przyjąć. Coaching jest też w stanie wyłapać błędy w postępowaniu i niewłaściwych wzorce, które mogą rzutować na całą firmę i zarządzany zespół. Odpowiedzialny menedżer w momencie kiedy zda sobie sprawę, że potrzebuje dodatkowej pomocy, nie będzie bał się o nią poprosić i skorzystać z porady specjalisty.

Spis treści:

Czym jest coaching menedżerski?

Coaching menedżerski to system szkoleń, który pozwala wyćwiczyć w sobie zdolności niezbędne w codziennej pracy. Szkolenie może skupiać się na prowadzeniu negocjacji biznesowych, zarządzaniu zespołem, zapewnieniu narzędzi niezbędnych do pracy, kompletowaniu zespołów do poszczególnych zadań, delegowaniu obowiązków, usuwaniu przeszkód zagrażających realizacji zadań, określaniu terminów i zakresów obowiązków, szukania motywacji itd.

Do kogo skierowany jest coaching menedżerski?

Coaching tego typu skierowany jest do osób zajmujących wyższe szczeble kierownicze, które zarządzają pracownikami. Treningi nie nauczą funkcji menedżera, mają jednak za zadanie ujawnić najlepsze cechy osoby, która przewodniczy danej grupie. Coaching menedżerski pomaga rozwijać własne talenty i zdolności, jednak często korzyści płynące z treningów odczuwają wszystkie osoby z otoczenia kierownika biorącego udział w sesjach z trenerem. Wsparciem menedżerów zajmuje się profesjonalny coach Tomasz Wanowicz, który współpracuje z kadrą zarządzającą dużych, jak i mniejszych firm. Sesja z coachem to doskonały sposób na konfrontację swoich wyobrażeń z punktem widzenia specjalisty.

Kiedy go stosować?

  • W przypadku trudności z efektywną komunikacją;
  • niemożności ustalenia priorytetów;
  • braku dobrej organizacji, nieustannym przekładaniu zadań i terminów;
  • problemami z ustaleniem hierarchii zadań;
  • brakiem konsekwencji itd.

Obszary zainteresowań coachingu menedżerskiego

Coaching menedżerski zajmuje się zarówno pracą z indywidualną jednostką, jak i wypracowaniem w sobie umiejętności porozumienia się czy kierowania całą grupą. Coaching tego typu obejmuje zarówno samodzielne działanie, jak i budowanie relacji z innymi w zespole. Często coaching menedżerski bywa inspirowany przez działy HR.

Co jest nadrzędnym zadaniem coachingu menedżerskiego?

Coaching menedżerski niesie ze sobą korzyści zarówno dla jednostki, jak i całego zespołu oraz firmy. Stanowi wsparcie dla lidera w ustaleniu celów i egzekwowaniu rezultatów, zarówno w przypadku własnych potrzeb, jak i podległych mu pracowników oraz całych zespołów. Wsparcie osoby na kierowniczym stanowisku przyniesie korzyść pozostałym, które na co dzień z nim współpracują.

Nawet najlepszy menedżer powinien mieć świadomość, że warto się rozwijać i korzystać z porad specjalistów. Coaching dla kierowników to doskonała okazja do rozwoju i nabycia nowych kompetencji.

Dodaj komentarz