You are currently viewing Zarządzanie przez cele, jak je wdrożyć w firmie?

Zarządzanie przez cele, jak je wdrożyć w firmie?

 • Post comments:0 Komentarzy
 • Reading time:7 mins read

Poprawne zarządzanie to kluczowy element każdego dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Nie jest to łatwa sztuka, jednak zdecydowanie warto poznać jej tajniki, szczególnie, gdy znajdujemy się na wyższych stopniach zawodowej drabiny. Tylko kierownik czy manager umiejący efektywnie zarządzać zespołem czy projektem, będzie cieszył się szacunkiem i zaufaniem pozostałych współpracowników. Do jego elementów należy planowanie, realizowanie celów i strategii, wdrażanie rozwiązań, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie. W firmie nie mogą zarządzać zarówno wszyscy jak i nikt. Potrzeba jest konkretna osoba, która będzie odpowiedzialna za właściwe codzienne funkcjonowanie skomplikowanego organizmu jakim jest firma. Dobre zarządzanie może przyczynić się do wzrostu efektywności, małej rotacji pracowników oraz dobrych wyników finansowych, które przekładają się na późniejszy pozytywny PR i sukcesy marki. Jest wiele metod zarządzania, a jedną z nich jest zarządzanie przez cele ? na czym ono polega?

Spis treści:

Zarządzanie przez cele – na czym polega?

Zarządzanie przez cele to metoda, która została opracowana przez Petera Druckera w 1954 roku. Mimo budzenia kontrowersji, jej pierwotna wersja zakłada stosowanie celów do motywowania ludzi, a nie do sprawowania nad nimi kontroli. Większość badaczy twierdzi, że pracownicy lepiej pracują, jeśli mają nakreślone cele. Lepsze są nawet bardzo wymagające plany niż ich zupełny brak. Posiadanie planu jednoczy całe zespoły, posiadanie ich pozwala przynależeć do pewnej grupy i działać w celu wspólnego dobra. To kompleksowa technika zorientowana na wyniki i możliwa do wprowadzenia zarówno w prywatnych przedsiębiorstwach, jak i państwowych instytucjach.

Jak wdrożyć w firmie zarządzanie przez cele?

Zarządzanie przez cele powinno poprzedzić dobre przygotowanie. Przełożony powinien porozmawiać z każdym pracownikiem o jego celach i pomysłach. Być może niektóre z jego zawodowych celów czy wyobrażeń pokrywają się z ogólną koncepcją funkcjonowania przedsiębiorstwa. Warto wyznaczać cele możliwe do realizacji, o adekwatnym stopniu trudności. Narzucenie od razu utopijnych planów może jedynie zniechęcić i wywołać rezygnację. Warto układać cele według stopnia trudności i spróbować je powiązać. Cele powinny być również sformułowany w konkretny sposób. Warto je sobie również zapisać, aby niczego nie zapomnieć. Dobrze opracowane cele, wspólnie z konkretnych pracownikiem lub całą grupą, sprawią że wszyscy chętniej zaangażują się w dany projekt i zaakceptują warunki oraz wymagania postawione przez osoby decyzyjne. Realizacja celów łączy się z konkretnymi profitami. W systemie zarządzania przez cele wiele miejsca poświęcono motywowaniu i nagradzaniu pracowników. Nagrody powinny być stosowne do stopnia zaangażowania i osiąganych efektów. Nagrody mogą być bardzo drobne np. w postaci słownej. W tym systemie poszczególni pracownicy mogą być w różnym stopniu nagradzani w zależności od osiągnięć. To rozwiązanie pomaga kadrze kierowniczej w adekwatnym nagradzaniu pracowników i wyznaczaniu im jak najbardziej indywidualnych wyróżnień.

Wady i zalety zarządzania przez cele

Do zalet zarządzania przez cele należą:

 • lepsza motywacja pracowników, poprzez ich realny wpływ na kształtowanie celów i kierunku rozwoju firmy,
 • lepsza komunikacja pomiędzy poszczególnymi osobami zaangażowanymi w projekt,
 • postęp w organizacji, dzięki wyznaczaniu sobie kolejnych celów o coraz większym stopniu skomplikowania,
 • cele można na bieżąco korygować, co zapewnia elastyczność firmy, w zmieniającym się środowisku,
 • możliwość kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów i pojawiających się kryzysów.
 • rozwijanie pracy zespołowej, która może przynieść znacznie lepsze efekty niż indywidualna.


Wadami są zaś:

 • powiązanie celów jedynie z wynikami liczbowymi ? co prowadzi często do frustracji, biurokratyzacji, wzajemnego negatywnego współzawodnictwa,
 • poczucie, że w realizację celów zaangażowani są jedynie pracownicy, a kierownictwo wcale,
 • zarządzanie przez cele to technika długofalowa, a jej skutki mogą być widoczne dopiero po znacznym czasie, co często zniechęca do pracy i sprawia, że technika ta wydaje się nieskuteczna.

Jak się ma teoria zarządzania do praktyki?

Jak każdą teorię, w przypadku zarządzania przez cele skuteczność weryfikuje praktyka. Ten system z powodzeniem wdrażany jest w coraz większej liczbie firm o różnej wielkości i profilu. Taki system może nawet wyeliminować kontrole z zewnątrz, dzięki samodzielnej dyscyplinie pracowników i zaangażowaniu w realizację poszczególnych kroków, co z pewnością poprawia komfort pracy. Jeśli trudno nam wyobrazić sobie działanie tej techniki w praktyce warto skorzystać z usług profesjonalnego coacha Pana Tomasza Wanowicza, który pomoże wdrożyć metodę na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. Pomoc specjalisty pozwoli dobrze przygotować się do zmian i lepiej pokierować podwładnymi.

Podsumowanie

Zarządzanie przez cele może przynieść rzeczywiste korzyści, jeśli odpowiednio się do niego przygotujemy. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, szukać porad u bardziej doświadczonej kadry zarządzającej czy specjalistów z zakresu coachingu, zarządzania i psychologii. Dobrze przygotowany manager opracuje wspólnie ze swoim zespołem takie cele, ab ich realizacja przyniosła satysfakcję zarówno wszystkim pracownikom, jak i całej firmie.

Dodaj komentarz