You are currently viewing Coaching – to nie tylko program, to także sposób przewodzenia

Coaching – to nie tylko program, to także sposób przewodzenia

  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:4 mins read

Często osoby na stanowiskach, wykorzystujące usługi coacha, traktują coaching jako program lub szkolenie, ale nie sposób na długofalowe układanie relacji zawodowych czy organizowanie pracy. A to duży błąd, bo umiejętności coachingowe bardzo dobrze jest wykorzystać także na co dzień. Lider, który miał kontakt z coachem może próbować w podobny sposób rozmawiać ze swoim zespołem lub wykorzystać techniki zaproponowane przez coacha, które pomogą mu rozwijać własne umiejętności i pozostałych pracowników.

Spis treści:

Coaching jako program może być bardzo wartościowy dla Twojej działalności

Niektóre organizacje zatrudniają wręcz coachy lub firmy zewnętrzne, które zajmą się treningiem personelu. Coaching powinny przejść zarówno osoby nowe w zespole jak i bardzo doświadczeni pracownicy ? takie spotkanie z pewnością pozwoli na lepsza motywację, nakreślenie jasnych celów dla całego zespołu czy poprawę komunikacji czy wyjaśnienie konfliktów.

Coaching jako sposób przewodzenia – czym jest?

Coach to osoba, która będąc wewnątrz zespołu może stać się jego naturalnym liderem. Ten kto najszybciej rozwiązuje konflikty, scala zespół i pracuje wspólnie z nim, aby osiągnąć cele, zyskuje zaufanie, poważanie i niezbędny autorytet, aby móc podejmować również inne, często trudne decyzje. Osoba wykazująca cechy coacha, która ?pociągnie? za sobą zespół umocni swoją pozycję i skutecznie wszystkich zmotywuje, co będzie działało tylko na korzyść firmy. Aby rozpocząć przygodę z coachingiem, warto skorzystać z umiejętności profesjonalnych trenerów jak Pana Tomasza Wanowicza ? coacha współpracującego z indywidualnymi osobami, ale także całymi zespołami.

Sposoby włączenia coachingu do kierownictwa aby poprawić skuteczność

  • motywowanie ? dobra i codzienna motywacja pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych wyników. Zmotywowana osoba będzie zarażała innych swoim optymizmem i ciężką pracą.
  • umiejętne rozwiązywanie konfliktów ? w każdym zespole prędzej czy później pojawi się konflikt, dlatego dobrze jest umieć go szybko i skutecznie rozwiązać.
  • wspólne cele ? nakreślenie wspólnych celów dla wszystkich członków zespołu jednoczy ich i pozwala przypisać zadania do konkretnych osób.
  • nagrody za osiągnięcia ? system nagród motywuje zdecydowanie najlepiej.

Podsumowanie

Coaching może z powodzeniem stać się jedną z form przyjmowanych przez liderów. Nieustanne motywowanie, nagradzanie, racjonalne rozdzielanie obowiązków powinno towarzyszyć codziennej, dobrze zorganizowanej pracy.

Dodaj komentarz