You are currently viewing 3 wskazówki dotyczące wdrażania kierownika wyższego szczebla

3 wskazówki dotyczące wdrażania kierownika wyższego szczebla

  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:5 mins read

Wdrożenie każdego nowego pracownika to bardzo duże wyzwanie. Wiele zależy od osoby na barkach której spoczywa szkolenie. Czasami jest to osoba znajdująca się na takim samym stanowisku, która dalej będzie pracować, a czasami pracownik, który właśnie odchodzi z firmy. Warto, aby szkolenie przeprowadzała osoba, która zna najwięcej faktów na temat pracy przyszłego kierownika wyższego szczebla. Teoria jaką znają zwierzchnicy i przełożeni może nie być wystarczająca. Warto postawić na osobę, która autentycznie dzień po dniu zmagała się z sytuacjami z jakimi przyjdzie się borykać nowemu kierownikowi. Jak więc najlepiej wdrożyć nowego kierownika?

Spis treści:

Czas między podpisaniem umowy a datą rozpoczęcia pracy

To bardzo ważny okres, który warto jak najlepiej wykorzystać. Wdrażanie można zacząć znacznie wcześniej przed pierwszym dniem pracy. Zaraz po wynikach rekrutacji można ponownie zaprosić przyszłego pracownika, aby mógł zapoznać się z firmą, jej otoczeniem, nawet na kilka godzin. Następnie można przygotować niezbędne dokumenty czy ?to do list?, aby kierownik mógł zapoznać się z dokumentacją projektu, czy etapem na jakim jest pozostawiona dana sprawa. Osoba, której będzie zależało na owocnej współpracy na pewno chętnie zapozna się ze swoimi przyszłymi obowiązkami, aby czuć się bardziej pewnie siebie w nowym miejscu i podczas kontaktów ze współpracownikami.

Plan działań na 30, 60 i 90 dni

Często taki plan działania jest wymagany już podczas rozmowy rekrutacyjnej. Nawet jeśli nikt o niego nie zapyta, to jest to element którym można błysnąć. Przygotowanie planu, nawet ogólnego, dobrze świadczy o zdolnościach organizacyjnych przyszłego kierownika. Aby przygotować taki plan warto poszukać jak najwięcej informacji o firmie na jej stronie internetowej, w social media, dotrzeć do raportów czy artykułów na jej temat. Można również sięgnąć do profili jej pracowników np. na LinkedIn. Im więcej informacji zdobędziesz, tym lepszy plan przygotujesz. Pierwsze 30 dni to czas nauki także dla kierownika, który jednak powinien pomóc wysnuć wnioski na kolejne 60 (podejmowanie działania) i 90 dni (ocena dotychczasowych działań, wyciągnięcie wniosków, dalsze planowanie i działanie).

15-minutowa odprawa każdego dnia przez pierwsze 30 dni

Warto zarówno mieć taką odprawę z osobą, która nas szkoli, jak i z własnym zespołem. To pozwoli nie tylko lepiej poznać podwładnych, ale także uporządkuje dzień i obowiązki. Warto wykorzystać ten czas na oficjalne ogłoszenia, pochwały czy określenie planu działania, co pozwoli wyznaczyć cele na dany dzień czy zmotywować zespół. Odprawa sprawi, że każdy poczuje się ważną częścią zespołu.

Podsumowanie

Wdrażanie nowego pracownika, szczególnie na wyższym szczeblu nie jest łatwe. Powinniśmy wyznaczyć sobie plan szkolenia, jego etapy i efekty, jakie powinny być widoczne po określonym czasie. Warto w tym procesie wykazać się empatią, ale także postawić na uporządkowany system, który po pewnym czasie pozwoli wyszkolić wartościowego pracownika.

Dodaj komentarz