You are currently viewing Jak coaching poprawia wydajność tradera?

Jak coaching poprawia wydajność tradera?

  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:7 mins read

W życiu zawodowym praktycznie każdego człowieka następuje moment, kiedy borykamy się z różnego rodzaju trudnościami. Z jednej strony zastanawiamy się czy dobrze wybraliśmy zawód, czy wystarczająco się staramy, a może to czas by zmienić profesję. Nie inaczej jest w przypadku traderów, którzy bez względu na okoliczności są pod bardzo dużą presją. Z jednej strony pracują na wyniki i muszą osiągać określone KPI, z drugiej strony zdarza się, że obracają dużymi sumami pieniędzy i muszą być ciągle skupieni, aby podejmować rozsądne decyzje. Trader, inaczej handlarz, zajmuje się kupnem i sprzedażą instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, fundusze i inne. Powinien wykazywać takie umiejętności jak wiedza na temat finansów, skupienie, opanowanie i zdecydowanie. Traderzy mogą pracować zarówno dla osób indywidualnych jak i instytucji. Z racji na odpowiedzialność zawodową traderzy często walczą z wypaleniem zawodowym, stresem i brakiem pomysłu na odpowiednią strategię. W tym miejscu może świetnie sprawdzić się coaching, który pomaga wypracować sobie odpowiednią strategię tradingu, która w dużej mierze zależy od psychologii.

Spis treści:

Czym jest coaching?

Coaching to działanie nastawione na osiągnie rezultatów. W sesjach uczestniczy coach razem z klientem. Z czasem buduje się między nimi więź oparta na wzajemnych szacunku i zrozumieniu. Coaching ma za zadanie podnosić umiejętności, które są ukryte w kliencie. Zadaniem coacha jest wydobycie z klienta potencjału, który będąc ukrytym, nie pozwala mu na maksymalne rozwinięcie umiejętności, czy osiągnięcie zamierzonego celu. Podstawą do efektywności spotkań jest wyzwolenie głęboko ukrytego potencjału. To od niego w głównej mierze zależy efektywność podjętych działań. Coach podczas spotkań z klientem musi poznać jego indywidualne zdolności. Do każdego klienta należy podchodzić w odmienny sposób, gdyż każdy ma inne mocne i słabe strony. Coach niczego nie narzuca ani do niczego nie zachęca, cele jakie klient sobie wyznaczy muszą być realne do spełnienia i dające mu satysfakcję. Duża część pracy z coachem odbywa się także pomiędzy sesjami. Same spotkania służą uporządkowaniu wiedzy, sprawdzaniu które rozwiązania działają a które nie, a także efektywnym motywowaniu. Duże znaczenie ma tutaj mobilizacja i wykonywanie zadań pomiędzy spotkaniami, co pozwala na rzeczywiste zbliżanie się do celu. Coaching jest więc procesem, który może trwać bardzo długo, jeśli prowadzi do wymagającego celu. Nawet jeśli nie jesteśmy pewni, czy coaching jest dla nas, możemy skorzystać z sesji u doświadczonego coacha Pana Tomasza Wanowicza, który skutecznie współpracuje z kadrą managerską w korporacjach, dyrektorami przedsiębiorstw, czy poszczególnymi pracownikami i całymi zespołami. Pierwsza sesja jest darmowa, ale z pewnością przekona tradera, że warto skorzystać z profesjonalnych sesji na każdym etapie życia zawodowego.

W jaki sposób coaching może wpływać na wydajność tradera?

W przypadku szczególnie młodych i ambitnych traderów, którzy w krótkim czasie chcą osiągać sukcesy i zarabiać dobre pieniądze, może dojść do zatracenia granicy między pracą a życiem osobistym. Nawet jeśli od razu się tego nie zauważy, to z czasem brak work-life balance może przysporzyć wiele problemów. Gdy trader zda sobie sprawę, że osiąga sukcesy, ale nie ma z kim się nimi dzielić lub gdy zaniedba swoje dotychczasowe hobby i zupełnie pochłonie się pracą, nawet zawodowe osiągnięcia po pewnym czasie przestaną przynosić satysfakcję. Coach pomoże wypracować zdrową granicą między pracą, a wolnym czasem, co bywa bolączką wielu traderów. Najczęstszymi celami, jakie określają sobie traderzy podczas sesji coachingowych, jest praca nad konsekwentnością, wytrwałością, przestrzeganiem zasad, dyscypliną oraz panowaniem nad emocjami.

Jakich przestrzegać zasad przed wyborem trenera?

Warto polegać na osobach, które mogą udokumentować swoją edukację. Ważne jest tutaj ukończenie odpowiednich kursów, studiów i uzyskanie certyfikacji lub akredytacji, ale także referencje przedstawiane przez konkretne osoby. Akredytacji udzielają m. in. ICF (International Coach Federation), Izba Coachingu, ICC (International Coaching Community), PSC (Polskie Stowarzyszenie Coachingu) lub mniej znane EMCC (European Mentoring and Coaching Council), ECI (European Coaching Institute) i wiele innych. Warto szukać szczególnie opinii osób, które miały podobne do nas cele, problemy, czy również poruszą się po rynku nieruchomości. Doświadczenie coacha z pewnością będzie miało wpływ na stosowane przez niego metody coachingowe. Ważne jest, aby podczas rozmowy z coachem poczuć ?zgranie?. Płynne porozumiewanie się i podobne poglądy z pewnością wpłyną owocnie na obopólną współpracę. Ważne jest również zachowywanie dystansu, coach nie jest od udzielania rad lub narzucania swojego światopoglądu ? powinien umieć powstrzymać się od osobistych uwag i realizować cele i zadania postawione przez klienta. Z usług takiej osoby naprawdę warto skorzystać.

Plusy i minusy pracy z trenerem

Zalety pracy z coachem:

  • możliwość rozwijania ukrytego potencjału,
  • opinia osoby trzeciej, która pozwala na przyjrzenie się dokładniej wielu zagadnieniom,
  • realny wpływ na swoje dalsze wyniki w pracy,
  • to najskuteczniejsza forma nauki i rozwoju w systemie jeden na jeden.

Wady pracy z coachem:

  • trudno przewidzieć w jakim czasie praca z coachem przyniesie sukces,
  • to rozwiązanie najbardziej sprawdza się w przypadku talentów, wybitnych osób.

Podsumowanie

Praca tradera bywa trudna i wymagająca. Niekiedy potrzebne jest wsparcie z zewnątrz, aby móc wyjść na prostą czy osiągnąć pełnię swoich możliwości. Nie należy bać się coachingu. To metoda, która po pewnym czasie z pewnością przyniesie satysfakcjonujące wyniki. Warto wybrać dobrego coacha, i wiedzieć czego się chce, a wtedy droga do sukcesu będzie łatwiejsza.

Dodaj komentarz