You are currently viewing 5 sposobów na to, jak trener może pomóc Ci zarządzać swoimi pieniędzmi

5 sposobów na to, jak trener może pomóc Ci zarządzać swoimi pieniędzmi

  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:7 mins read

Dla niektórych osób temat pieniędzy jest wyjątkowo drażliwy i niewygodny. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka. Wielu nie radzi sobie z finansami tak dobrze, jakby tego chcieli. Inni po prostu nie potrafią rozmawiać o pieniądzach. Jeszcze inni mają poczucie, że niedostatecznie rozumieją mechanizmy rządzące tym aspektem życia. Najgorszą sytuacją jest, gdy wszystkie trzy elementy łączą się w jakiś sposób. Pieniądz wtedy jawi się jako zło konieczne.
Można zmienić to postrzeganie, potraktować temat pieniędzy jako jedną z kwestii, w których po prostu trzeba podejmować decyzje i zarządzać nią, dopasowując do okoliczności. Jest kilka dróg. Skorzystanie z pomocy trenera to jedna z lepszych, szczególnie, gdy nie masz pomysłu od czego zacząć.

Spis treści:

Zmiana ograniczających przekonań dotyczących pieniędzy

Większość przekonań, jakie posiadasz ? także tych dotyczących finansów ? kształtuje się w dzieciństwie i młodości. Wpływają na nie rodzice, opiekunowie, autorytety. Czasami są to poglądy korzystne, a czasami ograniczające i powstrzymujące przed działaniem. Przykłady? Jeśli przez całą edukację wpajano ci, że jesteś kiepski z matematyki, z łatwością możesz przejść do porządku dziennego nad tym, że nigdy nie odnajdziesz się w świecie liczb. Jeśli tłumaczono ci, że pieniądze w ogóle nie są istotne, siłą rzeczy będziesz je bagatelizować.
Takie przekonania często powstrzymują przed zdobywaniem wiedzy na temat finansów, ponieważ z góry zakładasz, że nie zrozumiesz tych kwestii lub że pieniądze są złe. Trener finansowy pomoże ci rozpoznać takie blokady, nawet jeśli do tej pory się nad nimi nie zastanawiałeś. Dzięki niemu zmienisz je w coś pozytywnego, stwarzając podstawę pod trwałą zmianę nawyków.

Poprawa świadomości finansowej

Chowanie głowy w piasek przed sprawami, z którymi sobie nie radzimy, jest naturalnym odruchem obronnym. Niestety, w żaden sposób nie rozwiąże on problemu. Gorzej: tylko pogarszasz w ten sposób swoją sytuację. Uzupełnienie wiedzy oraz poprawienie świadomości na temat finansów, zarówno tych dobrych, jak i złych rzeczy, sprawia, że zyskujesz jasność i możesz podejmować bardziej świadome decyzje.
Współpraca z trenerem finansowym może w tym pomóc, gdyż ? mimo że nie uzupełni on za ciebie braków ? będzie w stanie wskazać różne sposoby zwiększania takiej świadomości. Gdy zrozumiesz obecną sytuację, możesz pogłębiać wiedzę na temat różnych instrumentów finansowych, inwestycji i sposobów działania. Wiedza to potęga ? to hasło nigdy nie było bardziej prawdziwe niż w kontekście świata pieniądza.

Wyznaczanie celów finansowych

Cele finansowe mogą być bardzo różne. Być może chcesz uzbierać wkład własny na zakup mieszkania? Marzysz o odłożeniu kapitału na nowy samochód? Zwiększyć dochody? Zapewnić przyszłość dziecku? Niezależnie od motywacji, ustalenie celów finansowych jest kluczowym etapem w procesie świadomego zarządzania pieniędzmi. Dzięki nim przyszłość staje się bardziej namacalna. Coaching finansowy pomoże w wyznaczeniu takich celów, zachęci do odpowiedzialności i podejmowania świadomych działań.
Najlepszą drogą do ustalenia celów finansowych jest uczestniczenie w regularnych sesjach. To idealna przestrzeń na urealistycznienie swoich dążeń. Na każdym spotkaniu możesz podsumować to, co wydarzyło się na przestrzeni minionych tygodni, wprowadzać korekty i szukać nowych dróg. Współpraca z trenerem jest także idealna, gdy trudno ci utrzymać motywację.

Ustalanie cen dla swoich produktów/usług

To propozycja przede wszystkim dla właścicieli firm lub menadżerów zarządzających, którzy mają wpływ na dystrybucję produktów i usług. Skorzystają na tym także rozpoczynający swoją przygodę z biznesem. Ustalenie cen jest nieodłącznym elementem każdego biznesplanu, a jednocześnie jednym z trudniejszych jego elementów. Presja rośnie, kiedy jesteś mocno zaangażowany w to, co sprzedajesz. Wszystkie te kwestie i emocje także można rozstrzygnąć na gruncie coachingu.
Trener pomaga zorientować się, jak zrównoważyć biznes emocjonalnie i finansowo, aby zwiększyć szansę na odniesienie w nim sukcesu. Ułatwia nabranie dystansu i zyskanie zdroworozsądkowego podejścia.

Dywersyfikacja źródła dochodów

Powody wyboru konkretnej ścieżki kariery różnią się, a coraz więcej osób spełnia się w różnych rolach. Z jednej strony to efekt wielu pasji i zainteresowań, z drugiej ? dążenie do zróżnicowania źródeł dochodów, w przypadku gdyby jeden z biznesów, mówiąc kolokwialnie, nie wypalił.
Trener finansowy może pomóc zarówno wtedy, gdy poszukujesz po prostu dodatkowego zarobku, jak i wtedy, gdy chcesz poszerzyć zakres swojego działania. Coaching często prowadzony jest przez osoby działające w środowisku biznesowym, mające doświadczenie i wiedzę pomocą w określeniu, które źródła dochodów mogą przynieść profity.
Jeśli któraś z powyższych pięciu dróg wydaje ci się interesująca, nie wahaj się skorzystać z mojej pomocy. Pomogę ci osiągnąć cele i poprawić relacje z pieniędzmi.

Wnioski

  • Brak sukcesu w kwestiach finansowych to często efekt ograniczających przekonań.
  • Poprawa świadomości to poprawa podejmowanych działań.
  • Dystans oznacza bardziej racjonalne decyzje.
  • Coaching finansowy uporządkowuje kluczowe kwestie.
  • Określenie celów to pierwszy krok do sukcesu.

Dodaj komentarz