You are currently viewing Rozwój osobisty – inteligencja emocjonalna jako niezbędna zaleta menedżerów

Rozwój osobisty – inteligencja emocjonalna jako niezbędna zaleta menedżerów

  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:7 mins read

Im wyżej znajdujemy się na szczeblach kariery zawodowej, tym więcej wymagają od nas przełożeni i współpracownicy. Aby zapracować na ich zaufanie i szacunek musimy wykazywać się nie tylko pod kątem umiejętności i doświadczenia związanych z branżą jaką się zajmujemy, ale także posiadać szereg tzw. kompetencji miękkich. Należą do nich umiejętności komunikacyjne, społeczne i połączenie cech emocjonalno-umysłowych, dzięki którym łatwiej nam będzie radzić sobie w trudnych sytuacjach, gdy napotkamy na problem, niesubordynację podwładnych czy trudności w negocjacjach na linii firma ? klient. Zajmowane przez nas stanowisko i powaga przypisana do danego urzędu nie toleruje kierowania się emocjami i reagowania w neurotyczny, nieprzemyślany sposób. Dobry menedżer powinien umieć zapanować nad swoimi emocjami i decydować biorąc pod uwagę wszystkie zaistniałe czynniki. Wśród wspomnianych kompetencji związanych z naszą osobowością znajduje się również inteligencja emocjonalna. Inteligencja emocjonalna (IE) lub ang. emotional quotient (EQ) to coraz częściej poszukiwana umiejętność wśród kadry menedżerskiej.

Spis treści:

Inteligencja emocjonalna – co to jest?

Inteligencja emocjonalna to umiejętność odczytywania stanu emocjonalnego innych osób, ale także wiedza, jak radzić sobie ze swoimi emocjami. Inteligencja emocjonalna jest przeciwstawna do inteligencji racjonalnej,w której opieramy się na rzeczywistych przesłankach i doświadczeniach. Umiejętność ta pozwala nazywać uczucia (spróbuj wymienić jak najwięcej uczuć i stanów jak np. złość, gniew, wycofanie, zadowolenie, roztargniony, uradowanie) Większość osób zna kilka najpopularniejszych emocji, zaś osoby o rozbudowanej inteligencji emocjonalnej potrafią wymienić ich jeszcze więcej. Psychologowie oceniają, że istnieje 8 podstawowych stanów emocjonalnych i wiele ich rozgałęzień. Stąd też bierze się skomplikowanie ludzkiej natury – nie zawsze osoba, która źle bawi się na imprezie gniewa się na nas i nie zawsze ten kto głośno się śmieje ma dobry humor.

Główne elementy inteligencji emocjonalnej

O osobie, która jest inteligentna emocjonalnie możemy mówić, jeśli wykazuje następujące cechy:

  • jest świadoma siebie ? samoświadomość jest bardzo ważna, pomaga nazywać stany w jakich się znajdujemy oraz nie dopuszczać do sytuacji, które generują w nas negatywne emocje lub kontrolować emocje, gdy musimy podjąć ważną decyzję,
  • umie panować nad emocjami ? wie, że: gniew, złość, smutek to źli doradcy, i że działanie w emocjach nie zawsze przynosi dobre skutki,
  • umie się motywować ? wie, że praca nad własnymi emocjami to jeden z elementów rozwoju, zarówno osobistego jak i kariery,
  • empatia ? umie wczuć się w emocje innej osoby i bez trudu je nazywać,
  • kompetencje społeczne ? umie brać sprawy we własne ręce, poprowadzić zespół, wskazać drogę działania, rozważyć wszystkie za i przeciw, przypisać członkom zespołu odpowiednie zadania, pracować w grupie, a nie tylko obserwować paracę czy zarządzać innymi.

Z pozoru wszystkie te cechy wydają się bardzo łatwe do wypracowania. Wiemy jednak, że jest wiele czynników, które mogą wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej stabilną emocjonalnie osobę. Niekiedy wpływ na to mają nasze osobiste przeżycia, które dochodzą do głosu w problematycznych sytuacjach. Inteligencja emocjonalna pozwala sobie radzić z traumami z dzieciństwa, młodości, a także przezwyciężać trudności w dorosłym życiu ? w pracy, domu, związku, kontakcie z dziećmi, przyjaciółmi.

Jaką rolę pełni inteligencja emocjonalna w karierze?

Inteligencja emocjonalna pomaga w rozwoju kariery na różnych płaszczyznach. Z jednej strony pozwala stworzyć sobie dobry grunt pod negocjacje. Jeśli wyczuwamy stan drugiej osoby jesteśmy w stanie odpowiednio ją podejść Specjaliści przyznają nawet, że IE jest ważniejsza niż kompetencje i poziom IQ. Okazuje się, że menedżerowie, którzy korzystają ze swojej inteligencji emocjonalnej osiągają lepsze wyniki zarówno indywidualne, jak i w zarządzaniu zespołem. Badania przeprowadzone przez CareerBuilder.com potwierdzają ważność IE. Okazuje się, że jeśli kierownik ma wybrać którą osobę awansuje ? tę z wyższym ilorazem inteligencji czy bardziej inteligentną emocjonalnie ? wybierze tę drugą. Tak naprawdę inteligentnych osób z ambicjami jest wiele, ale już inteligentnych zarówno pod względem umysłowym, jak i emocjonalnym niewiele. Warto więc zyskać przewagę nad innymi i zadziwiać pozostałych współpracowników nie tylko błyskotliwymi pomysłami, ale również umiejętnościami interpersonalnymi.

Jak można rozwijać inteligencję emocjonalną?

Inteligencję emocjonalną warto rozwijać w każdym wieku i każdym czasie. Można ?trenować emocje? na różne sposoby. Jednym z nich jest prowadzenie dziennika, w którym będziemy zapisywać emocje towarzyszące nam w ciągu dnia. Możemy opisać sytuacje, jakie nam się przydarzyły i przypisać im konkretne emocje jakie odczuwaliśmy. Możemy również wypisać sobie imiona osób z naszego życia i przypisać emocje, jakie odczuwamy względem nich lub emocje jakie według nas najczęściej odczuwają znane nam osoby. Można również wykonywać ćwiczenia w parach. Odgrywać autentyczne scenki lub grać według wyimaginowanego scenariusza. Wówczas możemy spojrzeć z drugiej strony na emocje, jakie prezentujemy czy skorygować swoje zachowanie.

Szkolenia coach z rozwoju osobistego i inteligencji emocjonalnej

Szkolenia coachingowe z zakresu IE wyjaśniają: skąd biorą się emocje? Jak możemy dzielić emocje? Jakie są funkcje emocji? Jak możemy nimi zarządzać? Jak rozpoznawać emocje u innych osób? Jak radzić sobie szczególnie z trudnymi emocjami? oraz o roli emocji w różnego rodzaju relacjach. Nauka pozwoli na wytyczenie jasnych granic, na jakiego rodzaju emocje mogą pozwolić sobie menedżerowie w trakcie pracy, a jakie nie wpływają korzystnie na otoczenie i środowisko w jakim pracują. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej z coachem pozwoli na lepszą i efektywniejszą pracę, a co za tym idzie osiąganie wymiernych wyników połączone z zachowaniem wewnętrznej równowagi. Od tej pory stres czy eksponowana irytacja mogą zejść na dalszy plan.

Nadal zastanawiasz się czy skorzystać ze szkolenia z coachem? Nie zwlekaj i skorzystaj z umiejętności Pana Tomasza Wanowicza z firmy CMC Coaching.

Dodaj komentarz