You are currently viewing 7 kroków w procesie podejmowaniu decyzji, czyli jak podjąć trafną decyzję?

7 kroków w procesie podejmowaniu decyzji, czyli jak podjąć trafną decyzję?

  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:4 mins read

Podejmowanie decyzji bywa trudne, szczególnie w przypadkach, gdy spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność. W życiu każdego dorosłego człowieka nadchodzi moment, w którym musimy zdecydować, zarówno gdy dotyczy to naszych bliskich, relacji z innymi ludźmi, zmiany miejsca zamieszkania, przeprowadzki i wielu innych. Trudne decyzje wymagają przemyślenia, rozważenia wszystkich za i przeciw, zidentyfikowania konsekwencji swoich decyzji i wzięcia spraw w swoje ręce. Przed podjęciem ważnej decyzji warto dać sobie trochę czasu, skonsultować swoje wątpliwości z zaufanymi osobami. W nauce podejmowania decyzji i tym samym odpowiedzialności za swoje życie może pomóc profesjonalny coach. Doświadczenie trenera ułatwi wypracowanie niezbędnych kroków, które pomogą wybrać najlepsze wyjście.

Krok 1: Określ problem
W pierwszym kroku musisz zmierzyć się z myślą, że spoczywa na Tobie podjęcie decyzji i nikt inny nie może Cię wyręczyć.

Krok 2: Zaakceptuj, że Twoim obowiązkiem jest rozwiązanie tego problemu
W drugim kroku możesz pomyśleć i poszukać osób, które mogą Tobie ewentualnie pomóc, ale nie będą w stanie podjąć decyzji za Ciebie. Zorientuj się, czy musisz działać szybko, czy możesz dać sobie trochę czasu na ostateczny głos.

Krok 3: Zbierz dane lub informacje
Przed podjęciem decyzji powinieneś zebrać wszystkie najważniejsze informacje. Na niektóre z nich możesz sobie sam odpowiedzieć, inne zaś możesz znaleźć radząc się specjalisty, osób wokół, podręczników, treści online itd. Informacje pomogą we właściwy sposób rozeznać się w sytuacji.

Krok 4: Uporządkuj wszystkie pozyskane dane i informacje
Wszystkie informacje wymagają zakwalifikowania ? czy pomagają w podjęciu decyzji bardziej na tak czy nie.

Krok 5 : Zidentyfikuj alternatywy
Warto rozejrzeć się za kołami ratunkowymi i alternatywnymi wyjściami z danej sytuacji. Z pewnością daną sytuację można rozwiązać na co najmniej kilka sposobów. Warto znaleźć co najmniej kilka z nich, co pozwoli zachować spokój i pozbyć się destrukcyjnego wrażenia osaczenia i presji.

Krok 6: Podejmij działania
W końcu przychodzi moment kiedy należy zacząć działać. Wybierz słusznie na podstawie swoich przemyśleń i dostępnych pozostałych rozwiązań. Pamiętaj, że każde działanie jest lepsze od biernego oczekiwania i myślenia, że problem sam się rozwiąże. Często upływający czas działa na niekorzyść osoby, która nie umie się zdecydować.

Krok 7: Przeanalizuj wyniki swojej decyzji
Zmierz się w myślach z konsekwencjami swoich decyzji i przemyśl czy decyzja rozwiązuje zidentyfikowany przez Ciebie w kroku nr 1 problem. Jeśli decyzja nie przynosi rozwiązania problemu cofnij się i powtórz wybrane kroki np. zbierz większą ilość niezbędnych informacji.

Trudna sztuka podejmowania decyzji
Bez względu na to, jak trudną decyzję musisz podjąć, warto rozważyć wszystkie za i przeciw. Pamiętaj, że czas nie jest tutaj sprzymierzeńcem. Odwlekanie podjęcia decyzji może znacząco zmienić sytuację i pozbawić Ciebie możliwości wyboru.

Dodaj komentarz