You are currently viewing 5 wskazówek, które możesz wdrożyć, aby zbudować lepszy zespół

5 wskazówek, które możesz wdrożyć, aby zbudować lepszy zespół

  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:6 mins read

Nie od dziś wiadomo, że dobry i zgrany zespół to dla każdej firmy wartość nie do oszacowania. Grupa ludzi, która umie ze sobą efektywnie współpracować może przynieść ogromne korzyści. Wzajemne zaufanie, podsuwanie sobie pomysłów i asertywność, to tylko niektóre z cech zgranej grupy. Nie jest jednak łatwo ją stworzyć. Niekiedy dzieje się to samoistnie i od razu zauważamy, że pewne osoby w zespole mają dobry wpływ na pozostałe i wzajemnie. Zdecydowanie częściej trzeba jednak taki zespół zbudować. Warto wtedy uwolnić w sobie cechy dobrego psychologa, managera, a nawet przyjaciela. Dysponowanie odpowiedzialnym i bardzo dobrym zespołem to możliwość elastyczniejszego delegowania obowiązków, a także pewność, że powierzone zadania zostaną wykonane z należytą starannością. Warto więc zainteresować się, jak zbudować dobry zespól i jakie rozwiązania zdecydowanie warto wdrożyć.

Spis treści:

Znajdź fascynującą misję

W pierwszym kroku warto postawić przed ambitnym zespołem wymagające zadanie. Dla większości będzie ono motywacją do jeszcze lepszej pracy. Trudne i niecodzienne zadanie jeszcze bardziej scala członków zespołu. Przy takim zadaniu przyda się różnoraka wiedza, doświadczenie, a także umiejętność przyjmowania krytyki i dobrych rad. Wspólny cel bardzo jednoczy zespół, a jeśli jednocześnie nie będzie zbyt łatwy do osiągnięcia to sprawi, że jeszcze bardziej się zmobilizuje. W przypadku wymagającego projektu wszyscy muszą zjednoczyć siły. To dobry test dla grupy ? sytuacja w której indywidualne zdolności są bardzo ważne, ale tylko ścisła współpraca przyniesie zamierzony efekt. Aby dodatkowo zmotywować zespół możesz porozmawiać ze wszystkimi, nakreślić gdzie będziecie, jeżeli uda Wam się osiągnąć cel nad którym będziecie pracować. Dla wielu taka rozmowa będzie siłą napędową do jeszcze lepszego porozumienia się.

Uczyń podstawowe zasady jasnymi i konkretnymi

Aby uczynić współpracę w zespole lepszą można przygotować regulamin lub kodeks postępowania. Możecie nad nim popracować w formie burzy mózgów. Warto, aby każdy dorzucił do niego zasady z jakimi ściśle się identyfikuje. Wśród kolejnych podpunktów mogą znaleźć się wartości dotyczące relacji w pracy, obowiązujący kodeks kultury, zasady porozumiewania się, kamienie milowe w projekcie, system kar i nagród, a także wszystko co uznacie za korzystne dla całego zespołu. Mogą to być zasady typu: ?Nie spóźniamy się?, ?mówimy wprost czego potrzebujemy?, ?codziennie na zakończenie dnia, jedna osoba przedstawia krótkie podsumowanie osiągniętych postępów?, ?wspólnie rozwiązujemy wszelkie spory? itp.

Zwiększ pozytywne nastawienie, zmniejsz negatywne

Aspektem na jaki na pewno należy zwrócić uwagę jest budowanie pozytywnego nastawienia. Badania prowadzone przez specjalistów przekonują, że trwałe relacje budowane są w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Wszystko co budzi negatywne emocje i może zagrozić dobrej współpracy powinno być eliminowane, odstawiane na boczny tor. Oczywiście jeśli zdarzy się konflikt to należy go rozwiązać, jednak nie wolno pozwolić aby spór np. pomiędzy dwiema osobami rzutował na cały zespół. Podobnie małe gesty ? drobne pochwały czy adekwatny system nagród sprawi, że całemu zespołowi od razu będzie się lepiej pracowało.

Pilnuj aby komunikacja była poprawna

Komunikacja w zespole jest bardzo ważna, dlatego powinna być jasna i spójna. Warto ustalić sobie jakimi kanałami będziecie się porozumiewać i które z nich będą oficjalne, które zaś będą mogły służyć odetchnięciu od tematu i porozmawianiu na inne kwestie. Całą komunikacją projektową powinien zarządzać przełożony. To on powinien decydować jakie komunikaty są ważne dla całego zespołu, a jakie powinny trafić do pojedynczych osób. Warto, aby komunikacja była jak najbardziej spójna, aby uniknąć nieporozumień i chaosu podczas zarządzania projektem.

Motywuj i zachęcaj do kreatywności

Kreatywność to jedna z najbardziej poszukiwanych cech u pracowników. Pozwala ona na niestandardowe rozwiązywanie problemów, zrealizowanie ciekawych pomysłów, ułatwienie sobie pracy. Pozytywną kreatywność zawsze warto podtrzymywać. Podobnie jest z motywacją, która powinna towarzyszyć zespołowi podczas całego projektu, tak samo na początku jak i później. Czasami im bliżej celu jesteśmy, tym większy spadek motywacji odczuwamy ? nie wolno jednak do tego dopuścić. Dobry zespół jest ciągle zmotywowany i szuka kreatywnych rozwiązań na postawione przed nim zadania.

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat motywacji zespołu warto skorzystać z porad specjalisty. Coachowie prowadzą zajęcia dla managerów i zespołów, które pomagają wyzwolić potencjał całej grupy. Pan Tomasz Wanowicz współpracuje z kadrą zarządzającą na różnych szczeblach, zespołami w dużych i małych firmach oraz osobami indywidualnymi, pozwalając im na zwiększenie efektywności i opracowanie standardów współpracy w firmie.

Dodaj komentarz