You are currently viewing Skuteczne rozwiązywanie konfliktów zespołowych dzięki coachingowi skoncentrowanemu na rozwiązaniach

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów zespołowych dzięki coachingowi skoncentrowanemu na rozwiązaniach

  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:4 mins read

Rozwiązywanie problemów to jedna z trudnych, ale niezbędnych umiejętności. Szczególnie, jeśli znajdujemy się na wyższych szczeblach i musimy rezolutnie kierować zespołem. Rozwiązywanie problemów jest kluczowe, jeśli chcemy utrzymać zdrowe relacje pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu. Jednym z rozwiązań jest coaching skoncentrowany na rozwiązaniach, który jest efektywną metodą budzącą duże zaufanie.

  • Problem z unikaniem rozwiązywania konfliktów – największym problemem jest unikanie rozwiązywania konfliktów. Odkładnie ich rozwiązywania na później czy przekonanie, że sprawy same się ułożą. Niestety jednak warto skonfrontować się z kłopotem, aby nauczyć się rozwiązywać podobne zagadnienia w przyszłości. Nie możemy liczyć, że sprawa sama się rozwiąże, bo jako odpowiedzialni ludzie powinniśmy kierować swoim zespołem, który na nas liczy. Manager czy dyrektor uchylający się od rozwiązania problemu z pewnością nie zyska zaufania i autorytetu w oczach swoich podwładnych. Jeśli pracujemy na odpowiedzialnym stanowisku, ale permanentnie uchylamy się od rozwiązywania problemów to być może powinniśmy skorzystać z sesji treningowej z coachem. Dobrym sposobem na naukę rozwiązywania problemów może być sesja z Panem Tomaszem Wanowiczem, coachem posiadającym doświadczenie w pracy z całym zespołami i indywidualnymi osobami, pełniącymi odpowiedzialne stanowiska.
  • Angażowanie się w rozwiązywanie problemów ? oprócz samego podjęcia decyzji o konieczności rozwiązania problemu, warto również zaangażować się w cały proces. Kluczowym elementem jest tutaj rzeczywiste rozwiązywanie problemów. Nie wystarczy jedynie ?zaleczanie? ich objawów np. pośrednictwo w sporze pomiędzy dwoma pracownikami. Samo zakończenie kłótni nic nie da, należy dotrzeć do źródła, które wywołało problemy. Część liderów uznaje nawet pojawiające się problemy za oznakę rozwoju i dążenia do celu. Niemożliwe jest, aby osiągać same sukcesy nie napotykając żadnych trudności. Stosując coaching skoncentrowany na rozwiązaniach należy zadać sobie również kilka pytań, które bywają pomijane, mianowicie: ?Czy podchodzę do danej sprawy we właściwy sposób??, ?Jak na dany problem mogą patrzeć poszczególne osoby??, ?Jak zaistniały problem może umocnić zespół w przyszłości?
  • Planowanie trójpołożeniowe ? to kolejny etap rozwiązywania problemu, który skupia się na 3 sposobach myślenia: wizjonerskim, planującym i w roli mądrego doradcy. Te procesy pomagają w rozwiązaniu problemu i jego ostatecznym wyjaśnieniu. Zakładają bogatą wymianę myśli i doprecyzowanie szczegółów. Polegają na zadawaniu pytań otwartych np. ?Opisz jakie według Ciebie byłoby idealne rozwiązanie?. Taki model rozmowy sprzyja kreatywnemu rozwiązywaniu konfliktów, a także sprawia, że każdy członek zespołu czuje się zauważony i wysłuchany. Skoncentrowanie się na potencjalnych rozwiązaniach uzmysławia, że problem nie jest tak wielki, jak się wydaje i można go skutecznie rozwiązać.
  • Rzeczy, których należy unikać ? są pewne ?wzywalacze? problemów, które generują kłopoty, wśród nich znajduję się np. przekonanie, że niektórzy członkowie zespołu są ważniejsi od innych. Staraj się nie dopuszczać do takich sytuacji. Doceniaj i słuchaj wszystkie osoby, z którymi współpracujesz.

Rozwiązywanie konfliktów to jedna z bardzo ważnych cech osób zarządzających zespołem. Działanie jednak nie musi być chaotyczne, pomocne są w tym różne metody dojścia do rozwiązania proponowane przez profesjonalnych coachy. Gdy już uda się rozwiązać konflikt w satysfakcjonujący sposób efektywność Twojego zespołu na pewno wzrośnie.

Dodaj komentarz