You are currently viewing Stosowanie umiejętności coachingowych dla skutecznego kierowania zespołem

Stosowanie umiejętności coachingowych dla skutecznego kierowania zespołem

  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:6 mins read

Kierowanie zespołem należy do bardzo trudnych zadań. Każdy z nas ma inne przyzwyczajenia, styl bycia, czy pracy, który przenosi do miejsca zatrudnienia. Największa odpowiedzialność spoczywa na kierownikach wyższego i niższego szczebla, którzy muszą rozdzielać zadania, przeprowadzać zebrania i ogólnie kierować działaniami całych zespołów. Aby dobrze przygotować się do zarządzania pracą współpracowników warto korzystać z dobrych praktyk. Sprawdzi się wiedza zawarta w podręcznikach oraz książkach, case study ludzi, którzy są skutecznymi liderami zespołów, a także mentorów i coachy, którzy mają doświadczenie we współpracy zarówno z jednostkami, jak i całymi zespołami. Jedną z popularnie wykorzystywanych metod jest coaching skoncentrowany na rozwiązaniach tzw. metoda Ericksona. W ramach coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniach dostępne jest wiele rozwiązań, które pomagają menedżerom wyrosnąć na odnoszących sukcesy liderów. Wykorzystując umiejętności coachingowe, menedżerowie mogą zwiększyć potencjał pracowników, polepszyć komunikację i efektywność zespołu.

Spis treści:

Umiejętności coachingowe poprawiają styl przywództwa

Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach pomaga liderom i managerom w rozwiązywaniu problemów, które przeszkadzają w rozwoju zespołu, a także zapewnieniu lepszej współpracy i organizacji. Pierwszym krokiem w tej metodzie jest skoncentrowanie się na przyszłości. Następnie wyznacza się cele i konsekwentnie je realizuje. Na tym etapie wyznacza się daty, terminy i zadania poszczególnych osób. Taki system buduje odpowiedzialność i doskonalenie się zespołu, co prowadzi do trwałych zmian.

Coaching skoncentrowany na rozwiązaniach podkreśla mocne strony pracowników

Coaching skoncentrowany na rozwiązaniach pozwala na zbudowanie silnego zespołu poprzez empatię, wzajemne rozumienie i zaufanie. Takie przyjazne podejście pozwala wyzwolić najlepsze cechy pracowników. Jednym z jego elementów jest także nauka aktywnego słuchania, który zachęca do wymiany myśli, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. W ten sposób można wyłapać naprawdę niezwykłe pomysły czy zidentyfikować, jak myślą poszczególni członkowie zespołu i w jakich tematach mogliby sprawdzić się najlepiej.

Coaching skoncentrowany na rozwiązaniach przynosi rezultaty

Coaching tego rodzaju niesie ze sobą prawdziwe zmiany. Pozytywne wzorce sprawiają, że dobre praktyki szybko się przyjmują i wchodzą na stałe do realiów danej organizacji. Pracownicy uczą się, jak wykorzystywać swoje umiejętności i wybierać najlepszy sposób działania. W miarę, jak pracownicy doskonalą siebie i nabierają pewności w działaniach, zamiast polegać na poleceniach kierowników, kultura w organizacji zaczyna ewoluować.

Programy coachingowe dla firm i zespołów

  • ABC skutecznego managera ? to szkolenie dla managerów na średnim szczeblu, dopiero zaczynających zarządzanie lub chcących odświeżyć swoją pamięć. Szkolenie pomaga wzmocnić pewność siebie, szczególnie w przypadku osób, które nie mają jeszcze dużego doświadczenia w zarządzaniu zespołem. Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak efektywnie planować zadania i czas, jak zbudować swój autorytet, budować pozytywne relacje ze współpracownikami. Szkolenie odbywa się przez internet i popularne serwisy typu Zoom lub Skype.
  • Efektywne zarządzanie ? zarządzanie przez cele ? to program dla managerów średniego i wyższego szczebla, a także pracujących w większych przedsiębiorstwach. Szkolenie pomoże osobom, które czują, że mogą wykrzesać więcej ze swojego zespołu, a dotychczasowe metody nie są tak efektywne jak powinny być. Zajęcia pomogą także uporać się z wdrażaniem w nowe zadania czy projekty. Program nauczy Cię świadomego zarządzania, identyfikowania mocnych i słabych stron poszczególnych osób, rozwiązywania konfliktów, z jakimi prędzej czy później zmierzy się każdy zespół.
  • Komunikacja i motywowanie ? najbardziej skorzystają z niego menedżerowie na wysokim szczeblu i pracownicy niższego szczebla. To szkolenie pozwoli na nowo zmotywować zespół, rozwiązywać konflikty interesów, ale także gdy do projektu dołączono dużo nowych osób. Program ?Komunikacja i motywowanie? pozwoli na pogłębienie wzajemnego zaufania, poprawi efektywność komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, pozwoli wpływać na intencje poszczególnych osób i ukierunkuje je na zakładany cel.

Podsumowanie

Ze wszystkich trzech programów można skorzystać dzięki sesjom u coacha Pana Tomasza Wanowicza. Pan Tomasz posiada doświadczenie w pracy zarówno z jednostkami jak i całymi zespołami, którym pomógł zbudować zdrowe relacje i osiągać coraz ambitniejsze cele. Coaching pomaga na wielu etapach kierowania zespołem, począwszy od samego jego budowy aż poprzez rozwijanie, optymalizowanie pracy i stawianie sobie i innym coraz ambitniejszych celów.

Dodaj komentarz