You are currently viewing W jaki sposób coaching może pomóc młodzieży?

W jaki sposób coaching może pomóc młodzieży?

  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:5 mins read

Dojrzewanie to czas burzliwy i niewolny od życiowych wyborów. Szybkie tempo życia, trudności rodzinne, kłopoty z własną emocjonalnością ? to najczęstsze problemy, na jakie napotykają dzisiaj młodzi ludzie. Jednym z ciekawych sposobów radzenia sobie z nimi jest coaching. Coraz więcej psychologów, nauczycieli i pedagogów uważa go za interesującą metodę wsparcia wychowawczego. Na czym polegają korzyści płynące z tej formy działania?

Spis treści:

Jakie są zalety coachingu młodzieżowego?

Statystyki są nieubłagane: coraz więcej młodzieży zmaga się z kłopotami natury psychicznej i emocjonalnej. Presja szkoły i grupy rówieśniczej, problemy w domu, społeczne niepokoje, pierwsze próby planowania przyszłości ? młodzi ludzie często nie są przygotowani na wyzwania, jakie stawia przed nimi świat. Nawet jeśli otoczeni są przez kochających i pełnych troski dorosłych, nie uzyskują często potrzebnego wsparcia, gdyż kontekst ich życia jest różny od doświadczeń poprzedniego pokolenia.
Rodzice z kolei nie zawsze wiedzą, do kogo zwrócić się o poradę. Szukanie pomocy poza rodziną i szkołą może wydawać się trudne, niesie ze sobą jednak wiele korzyści. Młody człowiek pracuje nad pewnością siebie, rozumie i kontroluje emocje, zmieniając zachowanie. Coaching młodzieżowy pomaga też poprawić relacje w rodzinie i szkole.
Dlaczego coaching może przynieść więcej korzyści niż pomoc pedagoga w placówce oświatowej? Przede wszystkim dlatego, że w standardowej edukacji mamy zawsze do czynienia z hierarchią. Nauczyciel znajduje się w niej wyżej niż uczeń. Wyjaśnia, przekazuje wiedzę, sugeruje i wskazuje drogę. Coaching zakłada zniesienie tej dominacji i ucieczkę od opozycji: władca ? podwładny. Trener jest ważny, jednak nie jako decydent, a wsparcie. Pomaga zbudować nowe rozwiązania i realizować wizję, ale odpowiedzialność spoczywa na głównym zainteresowanym. To od młodego człowieka zależy, co zrobi ze swoim życiem, w jakim kierunku podąży i jakie cele obierze. Praktyka pokazuje, że tego rodzaju sprawczość daje często ogromną siłę i wiarę w siebie.

Dlaczego młodzi ludzie potrzebują pomocy?

Zmiany pokoleniowe pociągają za sobą inne problemy i wyzwania, którym trzeba stawić czoła. Presja współczesności, społeczne niepokoje, środki masowego przekazu, rozwijająca się technologia ? to wszystko odciska piętno na życiu wkraczającego w dorosłość człowieka. Rodzicowi, mimo najlepszych chęci, trudno często samemu się w tym odnaleźć, a co dopiero poprowadzić za sobą swoje dziecko. Nie zawsze też młodzież chce się zwierzać, gdyż nie poszukuje wcale wszystkowiedzącego autorytetu, ale kogoś, kto zrozumie wyjątkową sytuację. Każda zaś jest wyjątkowa.
Podczas sesji klienci podejmują często temat emocji, trudności z ich rozumieniem i opanowaniem. Wszystko, co dzieje się dookoła, wpływa na przebodźcowanie, utrudniające dotarcie do tego, co naprawdę ważne. W skrajnych przypadkach efekt stanowią niebezpieczne zachowania autodestrukcyjne i negatywne przekonania, trudne dla młodego człowieka i całej jego rodziny. Praca nad emocjami to praca nad poczuciem własnej wartości i wiarą w siebie.

Jak szukać coachingu młodzieżowego?

Poszukując coachingu młodzieżowego, upewnij się, że rozumiesz różnicę pomiędzy nim a terapią psychologiczną. Wiele osób myli te dwie kwestie. Jeśli twoje dziecko potrzebuje wsparcia bardziej specjalistycznego, etyczny trener skieruje cię w odpowiednie miejsce.
Jako rodzic powinieneś również mieć pewność, że wybrany przez ciebie trener ma odpowiednie przygotowanie i certyfikaty. Ważne jest doświadczenie: osobiście współpracowałem choćby z Centrum Małego Dziecka w Krakowie. Czerpię także z własnych rodzicielskich doświadczeń, będąc jednak dla twojego dziecka wsparciem i partnerem, nie zaś decydentem, co jest warunkiem skutecznego coachingu.

Wnioski

  • Rola coachingu młodzieżowego to w dużej mierze uporządkowanie emocji.
  • Coaching opiera się na towarzyszeniu, a nie naciskach autorytetu.
  • Efekt to pewność siebie i wiara we własną sprawczość.

Dodaj komentarz